Dokąd samochody ciężarowe zawożą nasze odpatki i co następnie się z nimi dzieje?

Podczas budowy domu bądź budowli o innym charakterze siłą rzeczy dochodzi do wyprodukowania odpadów poremontowych. Pozostałości zniszczonych materiałów, resztki materiałów budowlanych używanych w okresie remontu i inne odpady związane z pracami budowlanymi powinny być usunięte z co najmniej dwóch względów. Po pierwsze, odpady pobudowlane nieestetycznie prezentują się w pobliżu nieruchomości utrudniając utrzymanie porządku czasem także w obrębie sąsiednich działek. Papiery, folie i drobny gruz nierzadko są zarzewiem sąsiedzkich nieporozumień.

Inną kwestią są względy oszczędności. Z punktu widzenia ochrony środowiska i estetyki otoczenia różne odpady poremontowe są bezwartościowe i wymagające usunięcia. Niszczą one naturalne otoczenie oraz zmniejszają poczucie piękna. Niemniej odpady budowlane są cennym surowcem wtórnym, który po odpowiednim przetworzeniu może ponownie być zastosowany w budownictwie. Uzyskane materiały są stosowane między innymi w celu wyprodukowania elementów budowlanych, a także tworzyw niezbędnych do przeprowadzenia remontu i innych robót budowlanych.

System zagospodarowania odpadów przeważnie jest stworzony w ramach działalności gminnej jednostki samorządowej, jako jedno z zadań własnych gminy. Właściciele nieruchomości są zazwyczaj obciążeni opłatami z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. W zamian za pokrycie gminnych należności mogą oni uzyskać ekwiwalentne świadczenie w formie wywożenia odpadów poremontowych i pobudowlanych. Z perspektywy podstawowej jednostki samorządu terytorialnego są one traktowane tak jak odpady komunalne. Niemniej nie wszystkie odpady pobudowlane są wywożone w ramach działań gminy. Opłata publiczna na rzecz gminy dotyczy wyłącznie pozostałości po budowach w gospodarstwie domowym zrealizowanych samodzielnie przez mieszkańca gminy. W rezultacie członek samorządu gminnego, który zatrudnia ekipę budowlaną powinien radzić sobie z odpadami sam.

Wynika to z tego, że w przypadku przeprowadzania robót budowlanych przez firmę, to jedynie ona staje się wytwórcą odpadów poremontowych. Publiczne opłaty ponoszone przez właściciela są bowiem płacone w ramach jego działań, a nie działalności ekipy remontowej, z usług której korzysta. W tego typu przypadkach obowiązek usunięcia pobudowlanych odpadów może spoczywać na wynajętej ekipie budowlanej.

Loading,
0
% complete
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
Now Playing
×